Friday, August 13, 2010

99 nama ALLAH

Memandangkan ini entry saya yang ke 99 untuk tahun ni, jadi saya nk share dengan anda semua 99 nama Allah. bersama-sama kita mengingati dan mengenali nama-nama Allah yang Maha Agong. Kenali kebesaranNya. Asmaul Husna.....


ALLAHUAKBAR

 1. Ar-Rahman            - Yang Maha Pemurah 
 2. Ar-Rahim               -Yang Maha Mengasihi
 3. Al-Malik                 -Yang Maha Menguasai
 4. Al-Quddus             -Yang Maha Suci 
 5. Al- Sallam              -Yang Maha Selamat Sejahtera
 6. Al-Mu'min              -Yang Maha Melimpahkan Keamanan
 7. Al-Muhaimin          -Yang Maha Pengawal serta Pengawas
 8. Al-Aziz                  -Yang Maha Berkuasa 
 9. Al-Jabbar               -Yang Maha Kuat
 10. Al-Mutakabir         -Yang Melengkapi Segala Ke Besarannya
 11. Al-Khaliq               -Yang Maha Pencipta
 12. Al-Bari                   - Yang Maha Menjadikan
 13. Al-Musawwir         -Yang Maha Pembentuk
 14. Al-Ghaffar              -Yang Maha Pengampun
 15. Al-Qahhar              -Yang Maha Perkasa 
 16. Al-Wahhab            -Yang Maha Penganugerah
 17. Al-Razzaq               -Yang Maha Pemberi Rezeki
 18. Al-Fattah                -Yang Maha Pembuka 
 19. Al-'Alim                  -Yang Maha Mengetahui
 20. Al-Qabidh              -Yang Maha Pengekang
 21. Al-Basit                  -Yang Maha Melimpah Nikmat
 22. Al-Khafidh             -Yang Maha Perendah (Pengurang)
 23. Ar-Rafi'                  -Yang Maha Peninggi
 24. Al-Mu'izz                -Yang Maha Mengasihi dan menghormati (Memuliakan)
 25. Al-Muzill                -Yang Maha Menghina
 26. As-Sami'                -Yang Maha Mendengar
 27. Al-Basir                 -Yang Maha Melihat 
 28. Al-Hakam              -Yang Maha Mengadili
 29. Al-'Adl                   -Yang Maha 'Adil
 30. Al-Latif                  -Yang Maha Lembut serta Halus
 31. Al-Khabir              -Yang Maha Mengetahui
 32. Al-Halim                -Yang Maha Penyabar
 33. Al-'Azim                -Yang Maha Agung 
 34. Al-Ghafur              -Yang Maha Pengampun
 35. Asy-Syakur -Yang Maha Bersyukur
 36. Al-'Aliy                  -Yang Maha Tinggi serta Mulia
 37. Al-Kabir                -Yang Maha Besar
 38. Al-Hafiz                 -Yang Maha Memelihara
 39. Al-Muqit                -Yang Maha Menjaga
 40. Al-Hasib                -Yang Maha Penghitung
 41. Al-Jalil                   -Yang Maha Besar serta Mulia
 42. Al-Karim               -Yang Maha Pemurah
 43. Ar-Raqib               -Yang Maha Waspada 
 44. Al-Mujib               -Yang Maha Pengkabul
 45. Al-Wasi'                 -Yang Maha Luas
 46. Al-Hakim               -Yang Maha Bijaksana
 47. Al-Wadud             -Yang Maha Penyayang
 48. Al-Majid               -Yang Maha Mulia 
 49. Al-Ba'ith                -Yang Maha Membangkitkan Semula
 50. Asy-Syahid -Yang Maha Menyaksi
 51. Al-Haqq                -Yang Maha Benar
 52. Al-Wakil               -Yang Maha Pentadbir
 53. Al-Qawiy              -Yang Maha Kuat
 54. Al-Matin               -Yang Maha Teguh
 55. Al-Waliy               -Yang Maha Melindungi
 56. Al-Hamid              -Yang Maha Terpuji
 57. Al-Muhsi               -Yang Maha Penghitung
 58. Al-Mubdi              -Yang Maha Pencipta dari Asal
 59. Al-Mu'id               -Yang Maha Mengembali serta Memulihkan
 60. Al-Muhyi              -Yang Maha Menghidupkan
 61. Al-Mumit              -Yang Mematikan 
 62. Al-Hayy                -Yang Senantiasa Hidup
 63. Al-Qayyum            -Yang Hidup serta Berdiri Sendiri
 64. Al-Wajid               -Yang Maha Penemu
 65. Al-Majid               -Yang Maha Mulia
 66. Al-Wahid              -Yang Maha Esa
 67. Al-Ahad                -Yang Tunggal
 68. As-Samad             -Yang Menjadi Tumpuan
 69. Al-Qadir               -Yang Maha Berupaya
 70. Al-Muqtadir          -Yang Maha Berkuasa
 71. Al-Muqaddim        -Yang Maha Menyegera
 72. Al-Mu'akhkhir -Yang Maha Penangguh
 73. Al-Awwal              -Yang Pertama 
 74. Al-Akhir                -Yang Akhir
 75. Az-Zahir                -Yang Zahir
 76. Al-Batin                 -Yang Batin 
 77. Al-Wali                 -Yang Wali / Yang Memerintah
 78. Al-Muta'ali            -Yang Maha Tinggi serta Mulia
 79. Al-Barr                 -Yang banyak membuat kebajikan
 80. At-Tawwab          -Yang Menerima Taubat
 81. Al-Muntaqim        -Yang Menghukum (mereka yang bersalah)
 82. Al-'Afuw              -Yang Maha Pengampun
 83. Ar-Ra'uf               -Yang Maha Pengasih serta Penyayang
 84. Malik-ul-Mulk       -Pemilik Kedaulatan Yang Kekal
 85. Dzul-Jalal-Wal-Ikram -Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan
 86. Al-Muqsit              -Yang Maha Saksama 
 87. Al-Jami'                 -Yang Maha Pengumpul
 88. Al-Ghaniy              -Yang Maha Kaya serta Serba Lengkap
 89. Al-Mughni             -Yang Maha Mengkayakan dan Memakmurkan
 90. Al-Mani'                -Yang Maha Pencegah
 91. Al-Darr                 -Yang Mendatangkan Mudharat
 92. Al-Nafi'                -Yang Memberi Manfaat
 93. Al-Nur                 -Yang bercahaya
 94. Al-Hadi                -Yang Memimpin dan Memberi Pertunjuk
 95. Al-Badi'                -Yang Maha Pencipta Yang Tiada BandinganNya
 96. Al-Baqi                 -Yang Maha Kekal
 97. Al-Warith              -Yang Maha Mewarisi
 98. Ar-Rasyid             -Yang Memimpin (Ke arah Kebenaran)
 99. As-Sabur             -Yang Maha Penyabar 

1 comment:

mamamuazsayang said...

InsyaAllah the next will b Muhammad Mu'iz ;p